0945.99.86.89

Son lì màu Glam 3 Coreana

485.000

Son lì màu sắc đúng 95% màu trên thỏi son, không phụ thuộc và màu sắc ban đầu của môi.
Hạn chế thâm môi, khô môi và bong tróc.

Danh mục: